Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer (please find Dutch version below)

Resource For Creators BV

For the convenience of our non-Dutch-speaking customers, please note that the following is a translated version of our disclaimer:

The information and content on this website are the property of Resource For Creators BV and are protected by copyrights. All trademarks, images, service marks, and other intellectual property on this website are owned by Resource For Creators BV and/or our partners and are used here with their permission. Use of these is not allowed without prior written consent from Resource For Creators BV and/or our partners.

Modifying, reproducing, or otherwise using the content without prior written consent from Resource For Creators BV is prohibited.

The logo, layout, and design of this website are the property of Resource For Creators BV and may not be used without our prior written consent.

Resource For Creators BV aims to keep the information on this website current and accurate. We are not liable for damage to your system resulting from the use of this website.

Although this website contains links to other sites, we are not responsible for their content and accept no liability for any resulting damages. These links are included solely for your convenience.

Messages or suggestions you send to us through this website may be used by Resource For Creators BV for various purposes.

This website is provided as a service to our visitors. Resource For Creators BV reserves the right to change the content at any time and for any reason without prior notice.

The colors of products displayed on this website may vary due to differences in technical capabilities and settings of devices, as well as individual screen calibrations of users. While we strive to display accurate and representative colors, we cannot guarantee that the colors appearing on your screen will exactly match the actual colors of the products.”

 

 

Disclaimer

Resource For Creators BV

De informatie en inhoud op deze website zijn eigendom van Resource For Creators BV en worden beschermd door auteursrechten. Alle handelsmerken, afbeeldingen, dienstmerken en andere intellectuele eigendommen op deze website zijn eigendom van Resource For Creators BV en/of onze partners en worden hier met hun toestemming gebruikt. Gebruik van deze is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resource For Creators BV en/of onze partners.

Het is echter verboden de inhoud te wijzigen, verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resource For Creators BV.

Het logo, de lay-out en de vormgeving van deze website zijn eigendom van Resource For Creators BV en mogen niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Resource For Creators BV streeft ernaar de informatie op deze website actueel en nauwkeurig te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw systeem als gevolg van het gebruik van deze website.

Hoewel deze website links bevat naar andere sites, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Deze links zijn slechts voor uw gemak opgenomen.

Berichten of suggesties die u naar ons stuurt via deze website kunnen door Resource For Creators BV gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

Deze website wordt aangeboden als een dienst aan onze bezoekers. Resource For Creators BV behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De kleuren van producten die op deze website worden weergegeven, kunnen variëren als gevolg van verschillen in technische mogelijkheden en instellingen van apparaten, evenals individuele schermkalibraties van gebruikers. Hoewel we ons uiterste best doen om nauwkeurige en representatieve kleuren te tonen, kunnen we niet garanderen dat de kleuren die op uw scherm verschijnen exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.